Klachten

Klachtenprocedure

Producten:

Automobielbedrijf Bronk behandelt uw klacht overeenkomstig een klachtenprocedure.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Wij vragen u vriendelijk om uw klacht zo volledig mogelijk in te dienen via een uitgebreide mail naar onderstaand mailadres.

Afhandeling:

Automobielbedrijf Bronk behandelt uw klacht overeenkomstig een klachtenprocedure.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Neem contact op met info@autobronk.nl

Opleidingen

Onze medewerkers zullen de klacht in behandeling nemen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Bij Automobielbedrijf Bronk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt u hier direct door Automobielbedrijf Bronk van op de hoogte gesteld.
Wij zullen een indicatie geven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen bieden.

Mocht de oplossing die we u bieden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Het oordeel van de beroepsinstantie (geschillencommissie) is voor ons als instituut bindend. Eventuele consequenties worden door ons als instituut snel afgehandeld.